13 juni 2014

"Den danske sprog er en svær en"

Sprogbarriere: "Sit" skal rettes til "Site" 
Da jeg gik på Kolding Privatskole fra 4. til og med 7. klasse, skulle vi lære salmen "I Østen stiger Solen Op" - udenad. Vores "tudsegamle" lærerinde, som vi tiltalte "Fru Hansen", kan jeg i dag godt forstille mig, var portvins dranker, fordi hun altid spiste Gajol'er. Hun terpede os igennem linjerne i salmen, indtil de sad på rygraden. Jeg syntes, det var "dybt åndsvagt" at gøre det - men jeg var jo heller ikke en af "de gode elever".

Det er nu en helt anden historie, for jeg vil hellere fortælle, at sådan underviser og lærer kineserne stadigvæk "den dag i dag". Altså "terper" tingene. De arbejder hårdt i skolen og kæmper for at kunne alle svarene udenad - hvilket er en umulig opgave. Jeg tror også, det er derfor at kineserne er meget ydmyge omkring deres formåen og bruger meget tid på at undskylde over deres manglende kompetencer. Der er en åbenlys forventning om, at de kan lære alting udenad og derfor får deres selvtillid ganske naturligt et lille "knæk", når "viljen og forståelsen" svigter.

Sammenstødet med danskernes mere frembrusende måde at være på, er næsten ikke til at undgå, når "indlæringsmetoderne" er så forskellige. Kineserne forstår ikke, at vi bare skal enes om opgaven og så se at få den "ged barberet". Det skal hertil siges, at kineserne heller ikke er trænet i gruppearbejde, så også det er en helt ny måde at arbejde på for dem. De har svært ved at håndtere, at man i fællesskab kan tage nogle beslutninger og hurtigt skabe et resultat. Alt vil være så meget nemmere for dem, hvis det kunne blive godkendt med et flot rødt stempel.

Det, at læse om andre danskere, som også er på udrejse, har selvfølgelig mere fokus, når man selv er en af "dem derude". Der er mange, som fortæller om deres oplevelser i et fremmed land og i en fremmed kultur. Det er rart at læse, at man ikke er den "eneste ene", som kæmper med de indre "dæmoner" og lader dem komme ud som "frustrationer"- på samme måde, som jeg nogle gange gør her på bloggen. Og så er det, at jeg skriver overskriften - for det er, om noget vil, kendetegnet på det som udlændinge bliver frustreret over - Sprogbarrieren!

Jeg krummer altså lige træerne i mine strømper! Det handler jo om integration, at kunne sproget og at være villig til at lære kulturen at kende. Jeg får røde ører, når jeg tænker på hyklerne derhjemme. "De fremmede skal lade sig integrere, tale sproget og opføre sig som dansker." Spise gris? Gå normalt klædt? ... hvorfor FANDEN gør vi det så ikke selv, når vi er i udlandet?

For at sætte det lidt i perspektiv, så kan vi kigge lidt på hvilket sprog, der er flest der kan tale. Kinesisk (Mandarin): mere end 1,3 milliarder, hvorimod der "kun" er lidt mere end 500 milioner, som kan tale engelsk. Indisk (hindi) lander på en tredieplads med mere end 480 milioner. Altså langt flere en vores svære sprog med knap 6 milioner udøvere.Og så er der også det der med ghetto dannelser. Det "mås" man ikke - men på trods af vores bedste intentioner på "hjemmefronten", så samler vi os i "udlændinge-grupper" og bosætter os i "Compounds*", for at være i bekvemmelig "sikkerhed" sammen med andre udlændinge.

  
Midlertidige kontorbygninger ved fabrikken
Jeg har før citeret Hans Christian - altså ikke ham fra TV-serien "Matador" - men ham som skrev - "At rejse er at Leve" - ham kender de her i Kina. H.C. Andersen skrev en mindre kendt historie "Isjomfruen" med inspiration fra sine rejser i Schweiz  - og herfra er der et passende citat - "Vor Herre giver os Nødderne, men han knækker dem ikke for os!" Man skal både finde "viljen og forståelsen" for at et sprog skal kunne læres. Jeg må se at få lært lidt mere kinesisk.

Her få dage før vi rejser til Danmark på sommerferie i fem uger, så knokler jeg med at samle op på et projekt, hvor kulturforskellen er ved at give mig flere grå hår. Sprogbarrieren og kinesernes manglende evne til at samarbejde har skabt flere forsinkelser med oprettelsen af vores 60 mand store "byggekontor" på grunden, hvor fabrikken skal opføres. Jeg tror, jeg når det... trods udfordringerne med sproget. Både deres engelske og mit kinesiske.

Nåh ja - så var der hende, som måske skjulte sin portvinsånde ved at spise Gajol'er - fru. Hansen - hun har åbenbart ikke været dygtig nok, for jeg kan kun huske indtil vers 2!

* Compound: en gruppe af bygninger med fælles formål, normalt omkranset af et hegn eller en mur og oftest med 24 timers vagt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar